มมส เข้าพบ รมต.ศธ.กัมพูชา

  มมส เข้าพบ รมต.ศธ.กัมพูชา ร่วมลงนาม MoU ทางวิชาการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา


มมส เข้าพบ รมต.ศธ.กัมพูชา ร่วมลงนาม MoU ทางวิชาการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าพบ Dr.Hang Chuon Naron รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การกีฬาและเยาวชน แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อรับ MoU ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ กระทรวงศึกษาธิการ การกีฬาและเยาวชน แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมลงนามประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566  พร้อมร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้ MoU ณ กระทรวงศึกษาธิการ การกีฬาและเยาวชน แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

ที่มา : https://www.msu.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7/?hid=10549

รูปภาพ

ลงเมื่อ วันที่ 07 เดือน มิถุนายน ปี 2023 เวลา 10:07:00
keyword MoU
toTop
×
download