แผนที่ตั้งหน่วยงาน

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4375-4315 ภายใน 1233,1234
E-mail : info.msuthailand@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/PR.MSUThailand/
toTop