มมส ปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนพระราชทาน

มมส ปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนพระราชทานฯ

  มมส ปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนพระราชทาน กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564


มมส ปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนพระราชทาน กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 มีนาคม 2565 กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนพระราชทาน ที่คาดว่าสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 14 คน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings

โดยมี รองศาสตราจารย์อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาพันธกิจสากล นางณัฐยา จอมพุทรา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่นักเรียนทุนพระราชทาน ที่คาดว่าสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  และ Mr.Srey   Ratana นิสิตพยาบาลศาสตร์ เป็นตัวแทนนักเรียนทุนฯ กล่าวแสดงความรู้สึก และขอบคุณกองทุนสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะอาจารย์ บุคลากรพี่เลี้ยงที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และการดูแลตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาศึกษา จนสำเร็จการศึกษา

รองศาสตราจารย์อรวิชญ์ กุมพล  กล่าวว่า “นักเรียนทุนพระราชทาน ถือว่าเป็นทุนการศึกษาที่มีเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนชาวกัมพูชา ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานทุนให้แก่เยาวชนชาวกัมพูชา ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งการดำเนินงานทุกขั้นตอนนี้ อยู่ในสายพระเนตร และความห่วงใยของพระองค์ท่านเสมอมา ขอให้นักเรียนทุนพระราชทานทุกท่าน ทราบถึงน้ำพระทัยที่มีต่อพวกเราทุกคน ทั้งนักเรียน ทั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะนักเรียนทุนพระราชทานทุกคนที่ประสบความสำเร็จในวันนี้ ถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติความสำเร็จของทุกคนคือความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยและครูอาจารย์ทุกท่านที่คอยเฝ้าอบรมสั่งสอน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อนักเรียนทุนพระราชทานได้สำเร็จการศึกษาแล้ว จะกลายเป็นกำลังสำคัญของชาติ โดยนำความรู้ที่ได้ศึกษาและร่ำเรียนมาไปใช้ในการพัฒนาประเทศของตนต่อไป”

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=9888

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

รูปภาพ

มมส ปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนพระราชทาน
มมส ปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนพระราชทาน
มมส ปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนพระราชทาน
ลงเมื่อ วันที่ 30 เดือน มีนาคม ปี 2022 เวลา 14:51:00
keyword MSU,Mahasarakhamsity,มมส,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
toTop
×
download