พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนทุนพระราชทาน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

  นักเรียนทุนพระราชทาน มมส เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันนี้ 16 กันยายน 2564 ผู้บริหาร  คณาจารย์ และนักเรียนทุนพระราชทานภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหน้าพระพักตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี  พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ฯ  กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 และ พลเอกอธิคม  สุขสมสถาน  กราบบังคมทูลเบิกคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา  คณาจารย์ และนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564  เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จำนวน 6 กลุ่ม และขอพระราชทานพระราโชวาทแก่นักเรียนทุนพระราชทาน ผ่านระบบออนไลน์  โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีลำดับการเข้าเฝ้าในกลุ่มที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กราบบังคมทูลรายงานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 -2564  เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จำนวน 40 คน  ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร  15 คน  นักเรียนทุนพระราชทานที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย 25 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  2  คน และระดับปริญญาตรี 23 คน

จากนั้น Miss Rothpanha Ung นักเรียนทุนพระราชทาน ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสื่อนฤมิต เป็นผู้แทนนักเรียนทุนพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เอางานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตามอบโอกาสให้นักเรียนชาวกัมพูชาเข้ามารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้   ทำให้นักเรียนทุนพระราชทานทุกคนมีกำลังใจ ความตั้งใจ ความขยันมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อประสบความสำเร็จ และพัฒนาเสริมสร้างความรู้ ทักษะ เพิ่มพูนความสามารถด้านอื่น ๆ ให้แก่ตนเอง  และที่สำคัญเมื่อได้กลับไปมาตุภูมิของตนเองแล้ว จะได้ทำประโยชน์อันสูงสุดและพัฒนาประเทศชาติของตนเองต่อไป 

และในช่วงท้าย  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราโชวาท กับผู้บริหาร  คณาจารย์ และนักเรียนทุนพระราชทานภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ฯ ผ่านระบบออนไลน์  เมื่อจบพระราชดำรัส ผู้เข้าร่วมพิธีถวายคำนับโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=9647

ภาพ : อภิราม  ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 

รูปภาพ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2562
ลงเมื่อ วันที่ 16 เดือน กันยายน ปี 2021 เวลา 10:46:00
keyword มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,MSU,Mahasarakhamuniversity,มมส
toTop
×
download